ervaringen  
 

 

3 te gekke stagedagen!

Tijdens deze 3 cursusdagen ga je heel veel dingen beleven en ontdekken. Deze dagen zijn voor stagiaires die stage lopen binnen een kleinschalige woongroep voor dementerende ouderen.

1ste cursusdag: We beginnen met voorstellen en met het vertellen van je verwacht je van deze 3 dagen en wat je hoopt te leren. Verder hebben we het over wat je lastig vindt in het werk. En we spreken over de gebeurtenissen waarvan je niet (goed) weet hoe je daarop moet reageren. De cursusleiders en mede- studenten gaan dan zoveel mogelijk tips en adviezen geven. Maar ook vertel je natuurlijk wat je leuk vindt en over wat goed gaat. Het is leuk en leerzaam om van anderen hun ervaringen te horen.

2de cursusdag: je mag stagebegeleid(st)er meenemen, want je krijgt een voorstelling. Tijdens deze voorstelling laat men zien hoe het heel makkelijk kan gaan in een kleinschalige woongroep, terwijl dit niet helpend is. En ook word  je geconfronteerd met dingen die vaak in de woongroep gezegd worden, maar helemaal niet handig zijn voor de cliënten. Er werd ook heel veel achtergrondinformatie gegeven over hoe het werkt in de hersenen. Dit onderdeel  vinden de stagebegeleid(st)ers ook erg interessant. De reacties die wij kregen vanuit de stagebegeleid(st)ers was: ‘ dit zou eigenlijk iedereen moeten krijgen’. 
Dit vond ik één van de meeste interessante onderdelen van de 3 te gekke stagedagen. Tijdens deze bijeenkomst komt er ook een onderwerp hoe begeleidt je stagebegeleid(st)er jou tijdens de stage periode. Om dit te “testen” mag je een oefening doen waarbij je stagebegeleid(st)er jou moet motiveren/stimuleren.

3de cursusdag: je krijgt een film te zien wat gaat over het kleinschalig wonen in een huiskamersfeer. De film is gemaakt op Villa de Eik, toen er nog 2 collega’s op 7 cliënten stonden. Dit het is de meest prettige manier van werken op een kleinschalige woongroep. Maar door de kredietcrisis is het nu 1 collega op 7 cliënten en een tussendienst van 9 tot 12. In deze film kan je goed zien wat je allemaal voor activiteiten kan doen met de cliënten en wat je kunt bereiken in de bejegening naar de cliënten.  En hoe de verhouding is tussen mantelzorgers/familie en collega’s.
In de middag komen de stagebegeleid(st)er er weer bij. We kregen uitleg van een activiteiten-begeleid(st)er over wat voor activiteiten je kan doen met dementerende ouderen. Erg leuk, want meestal denk je heel moeilijk terwijl je met een papieren zakdoek al 10 minuten bezig kan zijn als activiteit. Ook krjgen de stagebegeleid(st)er de kans om vragen te stellen rondom het begeleiden van een stagiaire.

Ik vond het hele leuke en leerzame stagedagen, ik ben op een andere manier naar de bejegening gaan kijken naar de cliënten. Het heeft mij inzicht gegeven en ik ben ook gelijk gaan toepassen. Ook ga ik proberen om nu op de groep zelf meer activiteiten te organiseren.
Hopelijk gaan andere stagiaires deze 3 te gekke stage dagen ook op een leuke manier invullen en er ook heel veel dingen van leren.

Carola Vink


Drie studie dagen over mensen met een dementia

In mijn eerste jaar werkte ik met mensen die moesten revalideren, waardoor ze weer naar huis kunnen. Ik was erg enthousiast deze studie dagen te mogen volgen en omdat ik op een afdeling met mensen met dementie ben geplaatst. Ik had total geen idée van mensen met een dementia. Van klasgenoten hoorde ik alleen maar verhalen over aggressie.
Gedurende deze dagen werd het me meer duidelijk wat het betekent met deze mensen te werken. Ik heb op school wel lessen gehad maar deze studie dagen en tegelijk het werken met mensen met een dementia heeft me veel inzicht gegeven. In het begin kon ik me maar moeilijk inleven in deze mensen en vooral hoe ikzelf moest omgaan en reageren en tegelijkertijd een goede relatie te houden.
Door het zien van films over mensen met dementia en hun familie banden werd dat meteen meer duidelijk. Op medisch gebied kregen we informatie over hoe de hersenen werken, normaal en bij mensen met dementia. Ook hoe het in stages langzaam degenereert. Het meest interesante voor mij was de les over prikkels, de zenners, lopers en roepers, waarbij de hersenen een verschil aan fysieke behoefte aan prikkels hebben. En dat iemand die veel prikkels nodig heft anders is dan die minder prikkels nodig heeft en dat je dan ook anders reageert.

Het was verrijkend hoe iedereen verschillende meningen kon uiten, vragen kon stellen en we zochten naar oplossingen aangevuld met verschillende adviezen. Uitermate dankbaar voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt, en vooral veel dank aan Wilma van Laarhoven en Jeannet van Deuveren die ons gedurende deze drie educatieve dagen hebben begeleid.

Rebekah N Kaweesi Kakooza


Ervaringen van de stagiaires september – december 2011

Inmiddels lopen we met een groep studenten al enkele maanden stage op diverse plekken voor kleinschalig wonen.
Hiernaast volgen we vanuit ROC Midden Nederland, ROC ASA en diverse zorginstellingen het project kleinschalig wonen en dementie. Dementie en kleinschalig wonen is op veel locaties nog vrij nieuw niet alleen nieuw voor ons als studenten, maar ook voor de werkbegeleiders. Door middel van de verdiepende studiedagen die zowel samen met de werkbegeleiders als apart voor ons als stagiaires gegeven worden leren we meer over dementie en kleinschalig wonen en de begeleiding daarin.

De verdiepende studiedagen hebben een gezellige sfeer. Ze zijn afwisselend en laten ons als studenten vooral nadenken over wat we vinden en weten van kleinschalig wonen. Dementie heeft zoveel fases en benaderingsmanieren! We wisselen onze meningen uit met gebruik van speciale kaartspelletjes en kijken hierbij op welke manier wij als stagiair onze kwaliteit op de afdeling kunnen inzetten.

Activiteiten als sporten met een punchbal worden ons geleerd en meegegeven om zelf te kunnen organiseren op je afdeling. Hier schrijven we onder andere een klein verslagje over, in ons speciaal daarvoor meegegeven ‘dementie en kleinschalig wonen’ boekje. Ook was er een middag met spel en theater voor ons georganiseerd. Het project wordt door ons als zinvol gezien en de organisaties staan open voor onze nieuwe ideeën over dementie en kleinschalig wonen.

Ook ervaren wij als studenten het prettig dat er extra tijd wordt besteed aan de werkbegeleiding en stagiair samen. In groepjes wisselen we onze ervaringen uit en leren we zo vanuit de posities als stagiair, en positie als werkbegeleider te kijken. We komen hierbij tot verassende conclusies en merken vooral dat de positie van de leerstijl, niveau en leerjaar van de student belangrijk is.

Mis je net dat beetje extra theorie over mensen met dementie en kleinschalig wonen, wil je ervaringen uitwisselen met andere stagiairs, ook samen uit ROCMN en ROCASA? Het project dementie en kleinschalig wonen biedt dat voor ons studenten!

De stagiaires 2011:
Chantal Teunissen, Jasmijn de Wit, Mariëlle Vonkeman, Elisabeth Roekel, Daisy van Baalen, Amal Liban Ali, Laura Bluijs, Lisa Nartey Wemegah.

 

 

stagiaires

quote